Archive

Work

Thai Naris_Poster 090714

Poster of Workshop by Santi Lawrachawee
Assembling the Components of Thai Naris Handwriting Script
at GRANSHAN Conference 2014, Munich, Germany
Design Director: Santi Lawrachawee
Designer: Nattapol Rojjanarattanangkool & Nuttapong Daovichitr

แบบไทยนริศ : บนสู่ล่าง แคบสู่กว้าง
สันติ ลอรัชวี

แบบเขียนตัวอักษรไทยรูปแบบสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ หรือ ที่เรียกสั้นๆ กันว่า “แบบไทยนริศ*” คือลักษณะตัวอักษรที่สมเด็จกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ (1863-1947) เป็นผู้คิดค้นรูปแบบขึ้น ซึ่งเขียนด้วยปากกาปากแบบหรือพู่กันปากแบน จะเห็นได้จากผลงานการออกแบบหัวปกหนังสือ ตาลปัตรพัดรอง ของพระองค์ เป็นแบบเขียนที่นิยมกันมากจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะงานที่ยังต้องใช้การเขียนด้วยมือโดยไม่ต้องร่างก่อน เช่น ในใบประกาศนียบัตรหรือใบอนุโมทนาบัตรทางศาสนา ป้ายประกาศในเทศกาลและพิธีกรรมท้องถิ่น รวมถึงพบกันมากในป้ายตัวหนังสือไม้ไปจนถึงตัวอักษรอคริลิค การเขียนในรูปแบบนี้คล้ายการนำริบบิ้นมาพับ จนมีการเรียกว่า “ตัวริบบิ้น” ทั้งๆ ที่การเขียนจะมีลักษณะการลากเส้นทีละเส้นต่อกันจนเป็นตัวอักษร ซึ่งทำให้แบบไทยนริศมีระบบในการเขียนที่สามารถเผยแพร่และทำซ้ำได้ไม่ยาก โดยจะเขียนด้วยอุปกรณ์ปากแบนต่างๆ ซึ่งอาจเป็นเหตุผลสำคัญในความแพร่หลายเป็นที่นิยมในเวลาต่อมา และถูกถ่ายทอดจากช่างฝีมือจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้มีการดัดแปลงและพัฒนารูปแบบออกไปมากมายตามช่างเขียนรุ่นหลัง มีการเพิ่มรายละเอียดในส่วนหัวหรือหางของตัวอักษรให้วิจิตรขึ้นบ้าง มีการปรับสัดส่วนให้ผอมสูงหรืออ้วนหนาตามพื้นที่การใช้งานบ้าง เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากการสำรวจหนังสือในยุคต่างๆ หลังจากนั้น และจากหนังสือรวบรวมแบบตัวอักษรประดิษฐ์การครูช่างยุคต่อมา รวมถึงตัวอักษรแกะสลักในสถานที่ราชการหลายแห่ง และป้ายชื่อห้างร้าน สถานที่ ในย่านเก่าแก่ต่างๆ จนมีการนำไปพัฒนาเป็นฟอนต์อีกหลายรูปแบบสำหรับใช้ในคอมพิวเตอร์อีกด้วย

มีข้อสังเกตว่า แม้แบบไทยนริศ จะถูกคิดค้นและพัฒนาโดยเจ้านายเชื้อพระวงศ์ชั้นสูง โดยแรกเริ่มการใช้ตัวอักษรก็จะเกิดจากงานที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ เชื้อพระวงศ์ ศาสนพิธี และภารกิจราชการที่สำคัญ แต่สิ่งที่น่าสังเกตคือโครงสร้างการออกแบบของตัวอักษรไทยนริศมีกระบวนการประดิษฐ์ตัวอักษรแต่ละตัวโดยการประกอบสร้างอย่างเป็นระบบ มีลำดับและทิศทางในการลากเส้นที่ชัดเจน จนทำให้เกิดมาตรฐานทางการผลิต (ด้วยมือ) กว่าแบบตัวอักษรอื่นๆ ในยุคสมัยเดียวกัน ระบบการประดิษฐ์ดังกล่าวทำให้กระบวนการการถ่ายทอดทักษะการเขียนเป็นไปได้โดยง่าย ซึ่งไม่น่าแปลกใจที่การเขียนตัวอักษรประเภทนี้จะเป็นที่นิยมและแพร่หลายในที่สุด

จากฝีพระหัตถ์ของสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ก็ได้ถ่ายเทมาสู่ช่างฝีมือ และมาสู่คนสามัญทั่วไป
จากการรับใช้ภารกิจของราชสำนัก ก็ได้ถ่ายเทมาสู่วัด บริษัทห้างร้าน และหาบเร่แผงลอย
จากหัวคอแร้ง ก็มาสู่พู่กันปากแบน ตัวพิมพ์ไม้ ปากกาเมจิค ตัวขูด และตัวหนังสือดิจิตอลในที่สุด

จึงอาจคิดต่อได้ว่า “ตัวหนังสือแบบไทยนริศ” อาจเป็นแบบตัวหนังสือตัวแรกและตัวเดียวที่มีเส้นทางการรับใช้ประชาชนคนไทยมาร่วม 130 ปี ตั้งแต่สถานะบนสุดจนล่างสุด ทำหน้าที่บันทึกและเป็นตัวแทนของเรื่องสำคัญระดับราชสำนักมาจนระดับป้ายราคาแผงผลไม้ ซึ่งเส้นทางดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่น่าสำรวจและเรียบเรียงขั้นมา เพราะแบบตัวหนังสือหนึ่งตัว ไม่ใช่แค่แบบตัวหนังสือหนึ่งตัว หากแต่มีเรื่องราวทางสังคม การเมือง วิถีชีวิต ประกอบและแวดล้อมการเดินทางเหล่านั้นมากมายเลยทีเดียว

TYPE TRIP opening recap_Page_1

2014-0111-TypeTrip_0598 2014-0111-TypeTrip_0022

2014-0111-TypeTrip_0127

TYPE TRIP opening recap_Page_4

“TYPE TRIP-The New Asian Graphic Design Exhibition” attempts to explore the relationship between graphic design and typography from eight different Asian cities. Initiated by Japanese design journal typographics ti: in 2011, “TYPE TRIP” began at ddd gallery in Osaka. Not only travelling in Asia, but this project initiated meetings with different talented graphic designers and studios via face-to-face interviews, in the attempt to diverse typographic matters and identity related to their own cities and graphic language. These cities included SEOUL, HONG KONG, SINGAPORE, TAIPEI, SHENZHEN, BANGKOK and BEIJING.
Presented by K11 and in cooperation with DNP Foundation for Cultural Promotion (Japan), co-curated by Hong Kong based independent graphic design studio Milkxhake and Japan design unit OOO Projects (Osaka), “TYPE TRIP – The New Asian Graphic Design Exhibition” features typographics ti: and seven graphic designers’ works, aims to build a new cultural platform for contemporary Asian graphic designers to exchange ideas and creativity among eight different cities, and to discover “TYPE TRIP” in a fresh perspective.

DATE: 11 JAN – 9 MAR 2014
VENUE: K11 art space (B207), HONG KONG

http://typetrip.tumblr.com

Title: dreamisarealisadreamisarealisadream*
Year: 2013
Technique: Oak Wood, Paper & Acrylic
Size: Table & Chair Set 102 x 88 x 74 cm, Acrylic 40 x 40 cm

*This title of work was inspired by the sentence “Rose is a rose is a rose is a rose.” was written by Gertrude Stein as part of the 1913 poem Sacred Emily, which appeared in the 1922 book Geography and Plays.

SWEET NIGHTMARE
Curated by Ark Fongsmut
9 November – 19 December 2013
At Bangkok University Gallery, City Campus

Selection D&R008

Selection D&R007

Selection D&R006

Selection D&R012

Selection D&R009

Selection D&R003

Selection D&R010

 

Photo Credit: © Santi Lawrachawee

หลายต่อหลายครั้ง…
ความฝันสลาย…เมื่อความจริงปรากฏ
ความจริงปรากฏ…เมื่อความฝันสลาย
ความฝันสลาย…เมื่อความฝันสลาย
ความจริงสลาย…เมื่อความจริงสลาย
ความจริงปรากฏ…เมื่อความจริงปรากฏ
ความฝันปรากฏ…เมื่อความฝันปรากฏ
ความฝันปรากฏ…เมื่อความจริงสลาย
ความจริงสลาย…เมื่อความฝันปรากฏ

Now it has become clear for many people that what we call ‘reality’ is facing a problematic issue in itself. This is a consequence from the age of globalization, when we are overwhelmed with a flood of information that reaching conclusion by one’s own judgment requires tremendous effort. When the world of reality is distorted, it is unsurprising that the world of dream cannot remain unaffected.

Sometimes it is almost impossible to distinguish between the world of reality and the world of dream. Based on this premise, six artists, including Arin Rungjang, Kornkrit Jianpinidnan, Dusadee Huntrakul, Santi Lawrachawee, Jaitip Jaidee and Thanarat Siripidej, were invited to share their personal stories. Collection of various stories being simultaneously presented leads to confrontation in terms of difference and indifference. However, each artist’s dream has its own unique qualities. Being embodied with rationality, cognition, or even pure superstition, all these dreams are compiled and arranged in the Sweet Nightmare exhibition, which reflects the state of paradox in people and society.

The six artists’ creative process in conceptual art stands on the line between reasoning and emotional expression to convey stories from various cognitions, experiences or assumptions through different art media. The exhibition will be on show from 9 November – 19 December 2013, with the opening reception on 9 November 2013, 6 pm, at Bangkok University Gallery, City Campus.

1398647_10202444866950053_227431933_o

Photo Credit: © Dusadee Huntrakul

 

1397955_10202444866190034_1436991232_o

Photo Credit: © Dusadee Huntrakul

Give me your story, I’ll give you mine.
130 mm x 210 mm x 900 mm
a book installation by Santi Lawrachawee, 2013

Resort: An exhibition for landscape of rest
Date : 04 October – 24 November 2013
Location: Main Gallery, 8th floor
By BACC Exhibition Department, Bangkok Art and Culture Centre

installation003 installation004

installation001 installation002 installation005 installation006 installation007

Read More

“I’d like to say “thank you” on behalf of the group and ourselves and I hope we passed the audition.” (John Lennon)
Let me use this classic closing line of the Beatles’ rooftop concert on 30 January 1969
to say big thank you everyone who collaborated with me for my work “give me your story, I’ll give you mine”.

Thanks to:
– BACC’s Staffs
– Pichaya Suphavanij
– ibookevenue (K.Tee & team)
– Practical Design Studio
– Bell Kanoknuch Sillapawisawakul
– Moo Nattapol Rojjanarattanangkool
– Nutdao Nuttapong Daovichitr
– Peam and his Supernormal team
– A.Tan Sansern Milindasuta
– A. Thanet Awsinsiri
– A.Ball Piyaluk Benjadol
– Papad Salosalay
– Toth Kanteera Sanguantung
– and some stories. . . .

000inspiration 001-sketch Read More

“I am not me, this map is not mine.”
a exhibition at GIVE ART Gallery, Singapore on 13 October 2011
65 Spottiswoode Park Road, Singapore, Singapore 088654
Phone +6590054850
http://www.giveart.net/

slideshow of all works:

This slideshow requires JavaScript.

Read More

TK stripe is my personal project that designed striped graphic
from letter T & letter K.
T&K came from my nickname (TiK) and my country
(Kingdom of Thailand).

I have designed these 2 letterforms in variety striped graphics.
In 2010, I’ve designed the first version for T-shirt Brand
and Mini car. Then I am developing the new version of
TK Stripe, will launch in early 2011.

TK Stripe by Santi Lawrachawee © 2010. All right reserved.
collaborated with Nattapol Rojjanaratanangkool.

TK stripe for MINI Clubman
(1 of 4 the official car of Bangkok Design Festival 2010)

TK Stripe for Designiti (T-shirt Brand)

^ ©2010. http://www.designiti.com

^ @ BDF2010 Grand Opening, Centralworld.

%d bloggers like this: